Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Narodni list, polit. tjednik za narodnu prosvjetu, glasilo hrv. preporodnoga pokreta koje je izlazilo u Opatiji od 22.XI.1900. do 1904., u doba žestokih sukoba istar. talijanaša i narodnjaka. Osnovna zadaća toga »pučkoga lista za politiku i pouku« bila je uspostava polit. ravnoteže između sukobljenih stranaka i uklanjanje raskola nastala nakon što je I. Krstić pokrenuo list Prava naša sloga (1896). Izlazio je redovito četvrtkom; uredništvo i uprava nalazili su se u Voloskom, a tiskao se u tiskari V. Tomičić i dr. u Opatiji. Prvi mu je vlasnik, nakladnik i odgovorni urednik bio Ivan Poščić. Polazio je od krilatice »Narod bez narodnosti jest tielo bez kosti« i, kako bi svoje ideje što više približio puku, članke je objavljivao isključivo na čakavskom kakav se govori u ist. Istri. Pretežni dio priloga odnosio se na dnevnu politiku. Svi su pisani u »antikrstićevskom« tonu, protiv istrijanskoga pokreta, tj. ideje o istrijanstvu kao posebnom nac. identitetu, koju su zastupali tal. liberali, a širio je Krstić. Gl. je svrha polemičke kampanje lista bilo razobličivanje protivničke polit. struje. Jedan od gl. suradnika i stvarni urednik (1900–02. i 1904) bio je V. Car Emin, a surađivali su R. Katalinić Jeretov, V. Nazor, E. Kumičić, M. Nikolić, V. Rubeša i J. Hranilović. U rubrici Podlistak redovito su se objavljivali polit. komentari, satirične pjesme, narodne umotvorine, poučne priče, pov. dokumenti, knjiž. prijevodi i izvorni knjiž. tekstovi domaćih pisaca.

LIT.: I. Lukežić, Hrvatska periodika u Istri od 1900. do 1914. godine (II. dio), Nova Istra, 1997, 4, 1.

I. Lukežić