Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Negri (de Nigris), Giovanni, vjerski i kult. djelatnik (Labin, 30. IX. 1575 – Sansepolcro, Italija, 6. V. 1651). U Rim je došao 1594. u sjemenište, kamo ga je poslao pulski biskup među skupinu bivših pitomaca Ilirskoga kolegija u Loretu. Isusovačkom redu pristupio je 1597. te nakon novicijata retoriku i filozofiju učio u Rimskome kolegiju, gdje je 1600–02. bio u skupini studenata koji uče hrvatski u tzv. Ilirskoj akademiji kod Bartola Kašića. Zatim je godinu dana predavao na gimnazijama u Firenci i Sezzeu (1603–04), a teologiju je studirao u Rimu 1606–09. Godinu dana je djelovao kao ministar kolegija u Sieni i zatim 1611–25. ispovjednik (penitencijar) za hrv. hodočasnike u bazilici sv. Petra u Rimu. Bio je ispovjednik u Città di Castello, u Ilirskom kolegiju u Loretu i Fabrianu. Dužnosti ispovjednika te savjetnika i zamjenika rektora kolegija obavljao je u Camerinu (1632), Fabrianu (od 1633), Potenzi Piceni (od 1635) i u Sansepolcru (od 1642 do smrti). Kao hrv. penitencijar u Rimu cenzurirao je i hrv. vjerska i liturgijska izdanja, pa je tako 1617. bio cenzor Kašićeva prijevoda psalama Piesni duhovne. Suvremeni kroničar G. Nappi spominje da je neko vrijeme bio misionar u Africi.

LIT.: J. Jurić, M. Korade, Iz arhivske građe o Ilirskom kolegiju u Loretu. Podaci o pitomcima Ilirskog kolegija u Loretu 1580–1658. Vrela i prinosi, 1982, 13; M Korade, Podaci o hrvatskim isusovcima iz XVI. i XVII. st., ibid., 1985, 15; J. Wicki, M. Korade, Hrvatski penitencijari u Rimu od 1596. do 1773., ibid., 1986, 16.

M. Korade