Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Nettunske konvencije, zajednički naziv za 32 konvencije potpisane u Nettunu nedaleko od Rima 20.VII.1925. radi provedbe Sporazuma o Rijeci te nastavka polit. suradnje i prijateljstva između Kraljevine Italije i Kraljevine SHS. Njima su uređena pitanja koja nisu bila obuhvaćena Santamargheritskim konvencijama (1922), → Rimskim ugovorima i Beogradskim konvencijama (1924). Sadržavale su dopunski sporazum o uređenju prometa, sporazum o izvršenju pojedinih odredaba iz Sporazuma o Rijeci, dopunske sporazume koji su se odnosili na pogranični promet, na kretanje turista u pograničnim zonama, na srpske pravosl. općine u Rijeci, Trstu, Peroju i Zadru te nekoliko drugih sporazuma (o arhivima, o socijalnom osiguranju itd.). N. k. favorizirale su tal. interese, pa je pitanje njihove ratifikacije izazvalo otpor javnosti u Kraljevini SHS. Ratificirane su tek 13.VIII.1928. u krnjoj Skupštini, nakon atentata na zastupnike HSS-a.

LIT.: B. Krizman, Vanjska politika jugoslavenske države 1918–1941, Zagreb 1975; isti, Italija u vanjskoj politici jugoslavenske države do marseljskog atentata (1918–1934), Pazinski memorijal, 1976, 5.

G. Kešac