Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Nostro Giornale, Il, partiz. novine na tal. jeziku namijenjene organizacijama NOP-a Istre i tal. antifašistima Istre i Rijeke. Prvi broj, s nadnevkom 8.XII.1943., bio je umnožen ciklostilom na dvjema stranicama formata A4 u tehnici »Pobjeda« Prop-odjela Pokrajinskoga NOO-a za Istru na Planiku. Prvi urednici bili su Vicenzo Gigante-Ugo i Andrea Casassa. List je izlazio redovito svakih petnaest dana na najmanje 4, a najviše 10 stranica. Naklada br. 2, s nadnevkom 10. I. 1944., bila je 800 primjeraka, a svih sljedećih od 1500 do 3000. Umnoženo je ukupno 29 brojeva. Podnaslovljen je Organo del Movimento Popolare di Liberazione dell’ Istria, a po osnivanju Talijanske unije, od br. 18, Organo dell’ Unione degli Italiani dell’ Istria e Fiume. Bio je snažno promidžbeno sredstvo na tal. jeziku; sadržavao je uvodnike, osvrte na polit. i voj. prilike, objašnjavao ciljeve NOP-a Istre, Hrvatske i Jugoslavije, razotkrivao neprijateljsku promidžbu, razlagao odnose Saveznika prema partiz. pokretu, poticao suradnju hrv. i tal. naroda Istre te donosio vijesti o djelovanju organizacija i institucija NOP-a i istar. partiz. postrojba, posebice tal. bataljuna »Pino Budicin«. Jedina stalna rubrika bile su vijesti s bojišta. Nakon II. svj. rata do ratifikacije Ugovora o miru postao je dnevnim listom na tal. jeziku i glasilom Gradskog odbora Talijansko-hrvatske unije, koji je održavao, skupljao, koordinirao i mobilizirao stanovništvo Pule i Istre u borbi za soc. i nac. oslobođenje i ujedinjenje Istre s maticom domovinom. Kako je Saveznička vojna uprava zabranila u Zoni A uvoz tiska na hrv. i slov. jeziku, Il Nostro Giornale bio je jedini legalni list pulskoga antifaš. pokreta koji je unatoč savezničkoj cenzuri izlazio redovito.

LIT.: V. Antić, Prilog o radu tehnika, štamparija i izdavanju listova; Jadranski zbornik, 1956, 1; L. Giuricin, Partizanski tisak i izdavačka djelatnost na talijanskom jeziku, Štampa u NOB, Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar (zbornik), Rijeka 1983; G. Radossi, Il Nostro Giornale, ibid.; B. Flego, O ulozi lista »Il Nostro Giornale« u borbi protiv neofašizma i nacionalizma u Puli, Pazinski memorijal, 1989, 18.

D. Mandić