Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Nova Istra, časopis za književnost, kulturološke i društv. teme. Tromjesečno izlazi u Puli od 1996. Njegovim se pokretanjem u prvim godinama samostalne hrv. države popunila u Istri praznina časopisne proizvodnje za književnost i kulturu na hrv. jeziku. Izdavači su mu 1996–98. Sveučilišna knjižnica u Puli, Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika i Koordinacija ogranaka (odn. Skupština udruga) Istarske županije, a od 1999. samostalnim mu je izdavačem Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika. Glavni urednik je Boris Domagoj Biletić. Članovi su uredništva do 1998., br. 2, bili B. Biletić, B. Dobrić, D. Načinović, M. Sinčić i J. Šiklić, potom B. Biletić, G. Filipi, M. Rakovac, M. Sinčić, J. Šiklić. N. I. nije nastavak časopisa Istra. Osim što se bavi istar. temama i okuplja autore iz Istre, otvoren je i općehrv. temama i autorima iz cijele Hrvatske i iz inozemstva te mladim književnicima i suradnicima. U njemu se odražava prepletanje, njegovanje i dijalog triju kultura u Istri (hrvatske, talijanske i slovenske). Do kraja 2004. objavio je priloge 560 autora (198 inozemnih), i to književnika, znanstvenika, prevoditelja, kritičara, novinara, publicista, povjesničara, povjesničara umjetnosti, glazbenika, arhitekata, knjižničara i dr. Likovnim je prilozima je u tom razdoblju sudjelovalo 96 umjetnika (slikara, kipara, umj. fotografa i dr.), od toga 29 iz inozemstva. N. I. prvi je hrv. časopis uveden na internet i jedini u projektu Eurozinea, eur. kulturno-književnih časopisa na webu. God. 1998. odlikovan je Srebrnom poveljom Matice hrvatske.

M. Petener-Lorenzin


NOVA ISTRA, 1997.