Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Obradović, Boško, pjesnik (Sinj, 7.IV.1938 – Pula, 22.VII.1997). Školovao se u Sinju, Sarajevu, Beogradu i Ljubljani. U Pulu je došao 1958. te se iskazao kao kulturni (kazalište, film, radio, novinarstvo) i sport. djelatnik, redatelj spektakala i organizator. Pisao je ljubavnu, ali i komunikativnu, ironičnu i društveno angažiranu poeziju. Za života je objavio pjesničku zbirku Postajem sam sebi drug (1983) te s ilustratorom Miroslavom Šuputom slikovnicu za djecu Kad se more u srce sakrije, kad brodovi u srce uplove (1984). Postumno su tiskani njegovi stihovi Godine nježnosti (1998). Najpoznatiji je kao tekstopisac zabavne, zborske, klapske i rock glazbe na mnogobrojnim nosačima zvuka. Neke njegove tekstove, osobito one ostvarene u suradnji sa skladateljem Nellom Milottijem, danas drže nar. pjesmama. Osnivač je pulske rock skupine Atomsko sklonište te Sajma knjige u Istri.

LIT.: M. Rakovac, Boško – pastir liričnih elegija ili kako jedan Obradović obrađuje rock etc., u: B. Obradović, Postajem sam sebi drug, Pula 1983; J. Lužina, Dragi Boško, Istra, 1984, 2–3; Mala enciklopedija hrvatske pop i rock glazbe, Rijeka 1994; M. Rakovac, Trajne karmine za pomorca bez broda, u: B. Obradović, Godine nježnosti, Pula 1998.

B. D. Biletić