Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Obrana, hrv. katoličko potporno društvo. Osnovana je u Pazinu 1909., a djelovala je do I. svj. rata. Cilj joj je bio pružiti materijalnu i moralnu pomoć hrv. i slov. sveučilištarcima, pod uvjetom da se nakon završetka studija vrate u Istru. Izvor prihoda bili su dobrovoljni prilozi članova. Prvi predsjednik bio je Liberat Sloković, župnik u Sv. Petru u Šumi. Za svojega kratkog djelovanja, zbog slabe materijalne osnovice nije ostavila dublje tragove. U Pazinu je postojalo više kat. društava, u kojima su bili uvijek isti članovi, pa su se kat. dobrovoljni prilozi ugl. usmjeravali na izgradnju đačkoga doma u Pazinu, koju je vodilo Đačko pripomoćno društvo.

S. Trogrlić