Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Obrtnička komora Istarske županije, jedna od dvadeset županijskih komora u sastavu Hrvatske obrtničke komore, sljednica Trgovačko-obrtničke komore utemeljene u Rovinju 1852. Nakon II. svj. rata obrtništvo se razvijalo u sklopu Privredne komore u Puli. U istar. su se gradovima 1960-ih i 1970-ih osnivale udruge obrtnika radi zaštite zajedničkih interesa, a 1992. okupile su se u Savez udruženja obrtnika Istarske županije pri Privrednoj komori u Puli. Na temelju novoga zakona o obrtu 1994. osnovana je Hrvatska obrtnička komora, odn. Obrtnička komora Istarske županije kao njezin sastavni dio. Komora kao samostalna i stručna poslovna organizacija koja povezuje, zastupa i promiče interese obrtnika djeluje na teritorijalnom načelu preko udruženja obrtnika u Puli, Rovinju, Poreču, Pazinu, Labinu, Buzetu i Umagu te preko različitih aktivnosti u pojedinim strukama (cehovima). Organizacijsku i tehn. pomoć članovima komore pružaju njezine stručne službe. Članstvo je obvezno, a komora se financira isključivo komorskim doprinosom. Od 2003. njezin je predsjednik Vili Šaina.

M. Ferenčić