Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Ocizla, zbijeno naselje na flišnom sjev. rubu Podgorskoga krasa (45°35′N; 13°55′E); 101st. (2002), općina Hrpelje-Kozina. Leži na grebenu iznad pritoka potoka Grižnika (1445m), koji se kraj Botača (Botazzo) ulijeva u Glinščicu. Na sjeveroistoku se uzdiže Mežeči vrh (503m). Naselje je pripadalo socerpskoj gospoštiji, poslije Habsburgovcima. God. 1900–23. bilo je sjedište općine Occisla-San Pietro (naselja Beka, Črnotiče, Draga, Grozzana–Gročana, Klanec pri Kozini, Kozina, Mihele, Nasirec, Ocizla, Petrinje, Podgorje, Prešnica, Vrhpolje), koja je 1921. imala 2561 st. Iznad sela je crkva sv. Marije Magdalene (1648), koja pripada župi Klanec. U okolici više krških jama (Ocizelska jama sa slapom) i ponor.

M. Požeš, R.