Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Omnibus, list koji je od 15. X. 1904. do 22. VI. 1912. izlazio u Puli, najprije kao večernji dnevnik, poslije tjednik, pa ponovno dnevnik (jutarnji); zatim je izlazio triput, pa dvaput tjedno. Tekstovi su bili na trima jezicima (hrv., tal., njem.), a potom samo na hrvatskom i talijanskom. Imao je 2–4 stranice formata 23 cm × 31 cm, pa 20,5 cm × 46 cm. Osnovao ga je → M. Laginja, koji je postao i njegovim vlasnikom. Urednici su bili J. Kusak, Ante Belanić, Ante Volarić i Jerko Mahulja. Čitanost mu je bila dobra, napose na otocima i na kvarnerskoj rivijeri. Stvaranje trojezičnih novina odraz je želje novonastaloga hrv. građanstva da javno mnijenje, posebice stavove tal. i njem. polit. predstavnika i činovnika u upravnim tijelima vlade, pokrajine i grada usmjeri prema problemima i potrebama Hrvata. Tomu je pridonosila pojava političko-knjiž. lista → Il Diritto Croato (1888–94).

L. Giuricin