Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

općina, jedinica lokalne samouprave u suvremenom ustrojstvu upravno-teritorijalnih jedinica, koja se osniva za područje više naseljenih mjesta što čine prirodnu, gosp. i društvenu cjelinu i povezana su zajedničkim interesima stanovništva. Redovito ujedinjuje veće naseljeno mjesto i nekoliko katastarskih općina koje oblikuju funkcionalnu cjelinu. U sadašnjem obliku općine su osnovane 1992. preustrojem teritorija Republike Hrvatske odvajanjem od prijašnjih, većih općina. U Istarskoj županiji općine su Bale, Barban, Brtonigla, Cerovlje, Fažana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci, Kršan, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun, Oprtalj, Pićan, Raša, Sveta Nedelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar i Žminj, a u istarskom dijelu Primorsko-goranske županije to su Mošćenička Draga, Lovran i Matulji. Na čelu je uprave općine načelnik, a imenuje ga općinsko vijeće, koje se bira svake četiri godine na lokalnim izborima. Veća naselja imaju status → grada.

R.