Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Opera Nazionale Balilla (ONB), krovna režimska organizacija faš. mladeži, koju je 3. IV. 1926. osnovala Fašistička stranka radi tjelesnog i duhovnog odgoja mladih. God. 1928. obuhvatila je sva nefašistička udruženja te provodila njihovu fašizaciju. Bila je sastavljena od četiriju grupacija ili dobnih skupina mladih: Balilla i Piccole Italiane (dječaci i djevojčice od 6 do 14 godina), Avanguardisti i Giovane Italiane (od 14 do 18 godina). God. 1930. članom te organizacije postala je i udruga Figli della Lupa, s najmlađom dobnom skupinom. Iako je preporuka faš. vodstva bila da se obuhvate sva predškol. i škol. djeca, organizacija nije bila u potpunosti obvezatna. Stoga su postojale dvije kategorije članova: upisani (iscritti) i učlanjeni (tesserati), koji su plaćali članarinu. Pripadnici tih organizacija u Istri imali su i određene povlastice: besplatnu uniformu, knjige i školsku užinu. Djeca iz poznatih antifaš. obitelji ili obitelji hrvatskih »narodnjaka« nisu mogla biti članovi tih organizacija, pa tako nisu mogla imati pravo na društv. povlastice.

D. Dukovski