Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Oporovina, pećina na ist. padinama Učke ispod Suhoga vrha, na 325 m nadm. vis. u dubokom kanjonu Lovranske drage, oko 800 m zapadno od Medveje. Poznata je od 1929. kada je B. de Lengyel u svojim istraživanjima otkrio prvo prapov. nalazište na kvarnerskoj obali Istre. M. Malez 1953. obavio je sondiranja kojima je dobio šest stratuma. U sloju »c« pronađeni su dijelovi čovjekova kostura s prilozima u obliku privjesaka izrađenih od jelenjega roga koji predstavlja epipaleolitički ukop.

LIT.: M. Malez, Pregled paleolitičkih i mezolitičkih kultura na području Istre, u: Arheološka istraživanja u Istri i Hrvatskom primorju, Izdanja HAD-a, 11, Pula 1987.

K. Buršić-Matijašić