Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Organizacija kulturno-umjetničke djelatnosti Istra (krat. OKUD Istra), osnovana je 1959. u Puli kao Omladinsko kulturno-umjetničko društvo (OKUD) Istra. Svrha joj je razvijanje temeljnih glazb. znanja i sposobnosti među članstvom, osposobljavanje polaznika za skupno muziciranje, sviranje u orkestru i komornim sastavima, te organiziranje glazb. nastupa. Održava stalne glazbene tečajeve harmonike, glasovira, gitare, sintetizatora, bubnjeva i solo pjevanja, kojih su programi istovjetni s nastavnim programima osnovnih glazb. škola, a nastavnici ih prilagođuju sposobnostima i uzrastu polaznika. Organizator je triju glavnih međunar. harmonikaških manifestacija u Hrvatskoj, uvrštenih u sve važnije kalendare svj. harmonikaških zbivanja: → Međunarodnoga susreta harmonikaša (od 1964), Izbora za svjetski trofej harmonike (od 1968) i Međunarodne ljetne škole harmonike (od 1992). Pod njezinim okriljem djeluju → Harmonikaški orkestar »Stanko Mihovilić« i orkestar Čvrčak, komorni sastav Stanley’s i glazbeni vrtić. Predsjednici su joj bili Milan Mustač, Zdravko Karčić, Ljubomir Parlov, Miroslav Tatić, Zdenko Osip, a od 1995. Danor Grgorović. Dobila je Zlatnu plaketu Grada Pule 1973. i Nagradu Grada Pule 1998.

L. Duraković