Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Orseolo, Pietro II., mletački dužd (X–XI. st.). Za svojega je upravljanja (991 – oko 1009) diplomatskim ugovorima s mnogim državama Mletcima osigurao niz trg. putova. Bio je u dobrim odnosima s njem. carevima Otonom III. i Henrikom II., koji su bili kumovi na krizmanju njegovih sinova. Za suvladara mu je 1002. izabran sin Giovanni, poslije muž nećakinje biz. cara. Iskoristivši unutarnje neprilike u Hrvatskom Kraljevstvu i zauzetost Bizanta, Orseolo je hrv. kraljevima 996. uskratio plaćanje danka za slobodnu plovidbu Jadranom. Želeći suzbiti napade Neretvana, iste je godine, uz prešutan pristanak njem. i biz. cara, preko Poreča i Pule krenuo u kazneni pohod na Dalmaciju. Zauzeo je i opljačkao Vis, a 1000. osvojio gradove Zadar, Biograd, Trogir, Split i Dubrovnik te otoke Cres (Osor), Krk, Rab, Vrgadu, Korčulu i Lastovo, dodavši naslovu dužda titulu dux Dalmatiae.

LIT.: F. C. Lane, Storia di Venezia, Torino 1978; A. Da Mosto, I Dogi di Venezia, Torino 1983.

S. Bertoša