Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Osservatore Triestino, L’, tršćanski časopis koji je izlazio 3.VII.1784 – 2.XII.1933., isprva kao tjednik, od 1791. kao polutjednik, a od 4. IV. 1842 (br. 41) kao dnevnik. Do 1815. uređivao ga je osnivač Giuseppe de Coletti. U napoleonskom razdoblju izlazi pod naslovom Gazzetta di Trieste (1797–1809), potom kao L’Osservatore Illirico, giornale triestino (28. VIII – 13. IX. 1813), a nakon austr. vladavine 11. XI. 1918. dobiva podnaslov Giornale Ufficiale del R. Governatorato della Venezia Giulia te ga mijenja još nekoliko puta. Donosio je vijesti iz politike, prava, gospodarstva i književnosti. Veliku pozornost posvećivao je slobodnoj tršćanskoj luci te kretanju brodova i tereta. Bilo je i drugih rubrika i priloga (npr. subotnji prilog L’Istria, koji je izlazio 1846–52). Od 1815. državni je list pod vodstvom G. Weisa, službenoga tiskara za Austrijsko primorje, i uredništvom G. Agapita iz Buzeta; od 2.VI.1843. vodi ga P. Valussi, koji je započeo razmjenjivati vijesti s inozemnim časopisima. Časopis je objavljivao službene odluke i proglase, od 24.X.1848. i na slovenskom jeziku uz talijanski i njemački. Među urednicima iz Istre bili su: G. de Lugnani (1830–43), C. F. G. Combi (1848–49) i A. Antonaz (1859–62). Prestao je izlaziti gubitkom službenoga značaja i tal. državne potpore.

LIT.: C. Pagnini, I giornali triestini fino al 1860, Archeografo Triestino, 1945, 8–9.

Lj. Vrabec