Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Pagano Pogatschnig, Giuseppe, arhitekt i publicist (Poreč, 9.VIII.1896 – Mauthausen, 23.IV. 1945). Nakon I.svj. rata iz Poreča se preselio u Torino, gdje je 1924. diplomirao arhitekturu. U međuratnom razdoblju bio je jedan od vodećih arhitekata u Italiji, i po realiziranom opusu (upravna zgrada Gualino 1928–29; zgrada u Chibichiju, s G. L. Montalcinijem, 1932; Institut za fiziku u Rimu 1932–35; stambene zgrade u Bielli, Torinu i Trstu, internat u Bielli 1934–37; urban. plan »Zelenog Milana« 1938; Sveučilište Bocconi u Milanu 1938. i dr.) i po publicističkome radu. Bio je izdavač tal. časopisa za arhitekturu Casabella, a njegovi kritički tekstovi ubrajaju se među najpoticajnija štiva o racionalističkoj arhitekturi.

LIT.: A. Rubbi, Moderna arhitektura u Istri, Pula 1995; isti, Arhitekti modernog pokreta u Istri – biografska građa, Pula 1997.

B. Nefat