Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Pahor, Miroslav, povjesničar i muzejski djelatnik (Novelo kraj Kostanjevice na Krasu, 5.XI.1922 – Ankaran, 25.IV.1981). Aktivist Osvobodilne fronte od 1942., pridružio se partizanima u ožujku 1944. Srednju je školu završio u Gorici, a studij povijesti 1951. na Sveučilištu u Ljubljani, gdje je 1966. doktorirao tezom iz povijesti piranskoga gospodarstva. U Kopru je od 1951. vodio Študijsku knjižnicu te u Piranu 1954. utemeljio Mestni muzej. Istraživao je povijest gospodarstva, osobito solarstva, gradske uprave, statuta, organa vlasti, slov. pomorstva i brodogradnje, društv. sukoba te veza slov. zaleđa s morem. Gl. su mu djela: Stare piranske solane (s Tatjanom Poberaj 1963), Sto let slovenskoga ladjarstva 1848–1941 (1969), Socialni boji v občini Piran od XV. do XVIII. stoletja (1972), Po jamborni cesti ...v mesto na peklu (s Ilonkom Hajnel, 1981), kritičko izdanje srednjovj. piranskih statuta Statut piranskega komuna od 13. do 17. stoletja, I–II (1987). Bio je prvi urednik časopisa Slovensko morje in zaledje. God. 1974. dobio je Valvazorovu nagradu za muzejski rad.

LIT.: S. Vrišer, Dr. Miroslav Pahor, Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor), 1981, 2.

S. Žitko