Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Paić, Vidoslav, neuropsihijatar (Ninić kraj Knina, 15.VIII.1924 – Pula, 7.XI.1992). U Pulu je došao 1954. i zaposlio se na Neuropsihijatrijskom odjelu Opće bolnice. Specijalizirao je neurologiju i psihijatriju (1958), a nakon odlaska F. Jelašića u Rijeku, postao je voditeljem Neuropsihijatrijskog odjela. Zauzimao se za poboljšanje smještaja na odjelu i za bolje zdr. i soc. uvjete liječenja bolesnika, osobito onih starije životne dobi, te za utemeljenje gerijatrijskog odjela. Nakon diobe odjela na neurološki i psihijatrijski, posebno se posvetio liječenju psihijatrijskih bolesnika. Bavio se proučavanjem povijesti medicine, osobito antike, sr. vijeka i doba Habsburške Monarhije, o čemu je objavio nekoliko rasprava. Bio je aktivan član Hrvatskoga liječničkog zbora u Puli, a dva puta obnašao je dužnost tajnika podružnice. Nakon umirovljenja 1989. sudjelovao je u radu sektorskih psihijatrijskih ambulanata u Istri.

LIT.: A Radoš, Dr. Vidoslav Paić, In memoriam, u: Istarsko zdravstvo, Pula 1992.

I. Rudelić