Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Pavletić, Marijan, svećenik (Zamask, Petehi, 15.II.1932 – Višnjan, 27.XII.1998). Pohađao je pazinsko sjemenište, a osmi razred i maturu položio je u drž. gimnaziji u Pazinu. Nakon bogoslovije u Rijeci i Pazinu (Visoka teološka škola) zaređen je 1957. God. 1958–61. službovao je u Gologorici i Krbunama, povremeno u Pazu, 1961–65. u Kringi, povremeno u Tinjanu, Baratu i Baderni, 1965–75. u Premanturi te od 1975. u Višnjanu i Bačvi. Bio je urednik Istarske Danice 1980–81. i dekan Porečkoga dekanata 1984–94.

M. Bartolić