Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Pederzolli, Trifone (Trifun), biskup (Kotor, 28.I.1864 – Poreč, 21.IV.1941). Za svećenika je bio zaređen 28.XI.1886. Kao župnik župe sv. Antuna u Trstu bio je 19.VI.1913. imenovan biskupom Porečko-pulske biskupije i posvećen 5.X.1913. te ustoličen u Poreču 6.XI.1913. i u Puli 8.XII.1913. Biskupsku je službu obavljao za I. svj. rata, kada se kod drugih biskupa zauzimao za dio stanovnika juž. Istre koji je bio prisilno iseljen. Organizirao je pastoralni i karitativni rad među izbjeglicama u Austriji, Slovačkoj i Mađarskoj. I u doba fašizma u Istri trudio se održati dobre odnose svećenstva s pukom. Nije zabranjivao uporabu hrv. jezika u crkvama, ali ju nije ni otvoreno zagovarao. Zajedno s tršćanskim biskupom Alojzijem Fogarom i tadašnjim riječkim biskupom → A. Santinom nastojao je održati ravnotežu između crkv. pastoralnih potreba i polit. oportunizma.

LIT.: L. Ferenčić, Porečko-pulska biskupija za vrijeme biskupa Trifuna Pederzollija (1913–1941), Zagreb 1973.

M. Bartolić