Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

poljoprivreda, gosp. djelatnost koja obuhvaća biljnu i stočnu proizvodnju. Oduvijek je bila važna gosp. grana u Istri. Do sred. XX.st. bila je glavna gosp. djelatnost, a do kraja XX. st. njezin je udio u → gospodarstvu Istarske županije pao na manje od 10%. Premda je imala povoljne prirodne uvjete za razvoj, vrlo se sporo razvijala zbog intenzivnih procesa → deagrarizacije i depopulacije sela, koji su bili poticani gosp. politikom od 1945. do 1990-ih. Površina poljop. zemljišta u Istri stalno se smanjuje zbog nekorištenja, urbanizacije, izgradnje infrastrukture i gosp. objekata, pa su od 1970-ih oranične površine smanjene za gotovo 30%. Glavni su poljop. proizvođači obiteljska gospodarstva, koja posjeduju više od 80% ukupnih poljop. površina, a najvažnije su gosp. djelatnosti → vinogradarstvo i vinarstvo, stočarstvo (govedarstvo, peradarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo), maslinarstvo (→ maslina, → maslinovo ulje), → povrćarstvo, → ratarstvo, proizvodnja ukrasnog i krmnoga bilja te sjemenarstvo. Razvoj istar. poljoprivrede ograničavaju nemogućnost intenzivne proizvodnje zbog zaštite podzemnih i nadzemnih voda i mora, neizgrađena infrastruktura za navodnjivanje, nerazvijena preradbena industrija, neorganiziranost proizvodnoga sustava, rizik od šteta zbog prirodnih nepogoda (suša, niske zimske temperature), nerazvijenost tržišne infrastrukture. Budući da se u svojoj djelatnosti koristi zemljištem i prirodnim prostorom, bitan je čimbenik njihove zaštite i razvitka, pa njezina važnost prelazi granice mjerljive ekonomskim i proizvodnim pokazateljima.

A. Milotić