Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Bartol Krbavac, glagolj. pisar i iluminator (juž. Krbava, XIV.st. – ?, nakon 1421). U juž. Krbavi bio je razvio pisarsku djelatnost, ali se zbog nemira i ratova između Žigmundovih i pristaša Ladislava Napuljskoga preselio u Hrvatsko primorje. Napisao je i iluminirao glagoljski Berlinski misal iz 1402 (Državna biblioteka u Berlinu), na kojem se potpisao, i izgubljeni brevijar crkve sv. Andrije u Bakru iz 1414 (poznat samo iz zapisa). Prema analizi inicijala i minijatura, M. Pantelić pripisala mu je i autorstvo dvaju istar. misala: Beramskoga ili Ljubljanskoga misala (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Ljubljani) i Ročkoga misala iz 1420 (Nacionalna knjižnica u Beču). Tekstove je ukrasio elegantnim inicijalima bogatih ostvarenja s dvopletom, tropletom, geometrijskim oblicima, palmetama, spiralama i dr. Pretpostavlja se da je prenijevši kaligrafsko pisanje i iluminaciju glagolj. knjiga u sjevernije hrv. krajeve stvorio umj. atmosferu u kojoj je nastavljeno pisanje i ukrašavanje glagolj. kodeksa Kvarnerskoga zaljeva i Istre. Moguće je da je autor i Humskoga brevijara, koji je nastao na tom području.

LIT.: M. Pantelić, Glagoljski kodeksi Bartola Krbavca, Radovi Staroslavenskog instituta, 1964, 5; ista, Pashalne table i datiranje glagoljskih kodeksa, Slovo, 1976, 25–26.

Ž. Bistrović, A. Diklić


BARTOL KRBAVAC, Beramski misal, detalj