Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Preradović, Dušan pl., kapetan bojnoga broda austroug. ratne mornarice (Beč, 18. IX. 1854 – Beč, 30. IX. 1920). Sin hrv. pjesnika Petra pl. Preradovića, otac austr. književnice Paule von Preradović. Nakon završene gimnazije u Zagrebu i školovanja na Pomorskoj akademiji u Rijeci, stupio je 1874. u ratnu mornaricu kao kadet. God. 1889. nastanjuje se s obitelji u Puli. Osim službe na brodovima, 1876–1905. povremeno je služio u Hidrografskom zavodu, Lučkom admiralatu i dr. mornaričkim ustanovama u Puli. Objavljivao je pov. studije i radove o vojnopom. povijesti u izdanjima Hidrografskoga zavoda u Puli (u časopisu Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens i zborniku Spomenica junačkih djela c. i kr. Ratne mornarice). God. 1909. bio je jedan od prvih darovatelja hrv. knjiga (njih dvjestotinjak) za prvu javnu hrv. knjižnicu u Puli. Nakon izbijanja I. svj. rata 1914. ponovno je pozvan u službu. Od 1916. živio je s obitelji u Beču. Gl. mu je objavljeno djelo Eine normannische Landung in Dalmatien (1075) (Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens, 1908., 36).

LIT.: B. Dobrić, Značajni časnici c. i kr. Mornarice koji su živjeli u Puli, u: Carska i kraljevska Mornarica u Puli, Pula 1999.

B. Dobrić