Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Previž (Previš), naselje, skup zaselaka 12km sjeveroistočno od Pazina (45°18′N; 14°2′E; 360m nadm. vis.); 88 st. (2001), općina Cerovlje. Čine ga raštrkani zaseoci Anzuri, Grandići, Bubići, Čohilji, Grešti, Jurišići, Lovrečići, Previž i Stancija Orlovići, smješteni na brežuljcima između potoka Lipa i Borutskoga potoka, te između Cerovlja i Boruta. Stanovnici se bave pretežito poljodjelstvom (vinova loza, voćarstvo) i stočarstvom. Područje je bilo naseljeno u prapovijesno i rim. doba, kao i u ranome sr. vijeku, ali se spominje tek u XIII.st. u crkv. spisima, i 1528. u drž. ispravama (Prebytschtz, Prebisch). Bio je u vlasništvu akvilejskoga patrijarha, a u XIV.st. došao je u sastav Pazinske knežije. Naselje je u više navrata stradavalo u ratovima između Mlečana i Habsburgovaca, a broj stanovnika je opadao. U XVI.st., a vjerojatno i prije, postojala je snažna glagoljaška tradicija (natpis popa Ivana Bubića ugreben na kasno-gotičkome srebrnom pozlaćenom kaležu, 1588), a P. je bio kapelanija Pićanske biskupije do njezina ukinuća. Kapelana su birali sami mještani i uzdržavali ga desetinom. Stanje u naselju poboljšalo se gradnjom ceste od Pazina prema Učki poč. XIX.st., a pogotovo kad je pola stoljeća poslije izgrađena i želj. pruga. Crkveno, P. pripada župi Cerovlje. Crkva sv. Martina, sagrađena u XVI.st. na mjestu starije crkve (u njoj je romanička kapela iz XIII–XIV.st.), proširena je 1690., a obnovljena 1990.

LIT.: I. Grah, Previž, Istarska Danica 1991, Pazin 1990.

R. Matijašić