Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Prva istarska pokrajinska izložba (Prima Esposizione Provinciale Istriana), prva kuturno-pov. i gosp. izložba održana od svibnja do rujna 1910. u Kopru (Brolo, crkve sv. Franje i sv. Jakova, samostan i crkva sv. Klare) pod pokroviteljstvom istar. pokrajinskoga kapetana Lodovica Rizzija. Priređena je po modelu svj. izložbi, a predstavila je Istru od prapovijesti do XX.st. Bila je podijeljena u sedam sekcija: poljoprivrednu (s pošumljavanjem), industrijsku (obrtništvo), pomorsku (brodogradilišta, pom. škole, ribarstvo, solane, akvarij koji je priredila Zoološka stanica u Trstu), didaktičku, zatim umjetničku, znanstvenu i književnu (arheologija, sakralna umjetnost, suvremena umjetnost, prirodoslovlje, etnografija, glazba, knjižnice), kupališnu, klimatsku i sportsku, te sekciju samostalnih javnih poduzeća i zdravstvenih ustanova (vodovod, plin, željeznica, bolnice). Za njezina su se trajanja održavali kongresi, predavanja, sport. nadmetanja, kaz. priredbe, dijelile se nagrade izlagačima i dr. Izložba je pokazala bogatstvo istar. kult. baštine, te je pružila poticaj osnutku Gradskoga muzeja u Kopru 1911 (→ Pokrajinski muzej Koper).

LIT.: B. Mader, Prva istrska deželna razstava v očeh avstrijskih nadvojvod Ludwiga Salvatorja in Franca Ferdinanda, u: Pokrajinski muzej Koper 1911–2001, Koper 2002.

B. Mader


PRVA ISTARSKA POKRAJINSKA IZLOŽBA, Prima Esposizione provinciale Istriana, A. Orell, plakat izložbe, Kopar, Pokrajinski muzej