Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Puschi, Alberto, arheolog (Trst, 13. II. 1853 – ?, 9. XI. 1922). Studirao je zemljopis i povijest u Grazu, a nakon povratka u Trst iste je predmete predavao u gimnaziji. God. 1884–1919. bio je ravnateljem Gradskoga muzeja (Museo civico di antichità) u Trstu. Bio je savjetnikom udruge Società di Minerva, 1887–1902. urednikom časopisa Archeografo Triestino, uz to predsjednikom društva Società Alpina delle Giulie i članom savjeta društva Società Istriana di Archeologia e Storia Patria u vrijeme kad je njime predsjedao A. Amoroso. U poč. se bavio samo numizmatikom, zatim starinama u Trstu i bližoj okolici, a potom cijelim istar. prostorom. Istraživao je mnogobrojne lokalitete, među kojima su fullonica u predjelu San Sabba, rimska vila u Barcoli, pećine Ćićarije i ranosrednjovj. nekropole Buzeta. Važna su njegova sustavna iskapanja Nezakcija 1900–13. Intenzivno je prikupljao topografske podatke za izradu arheol. karte Istre, u čemu su ga podupirali Gradski muzej, Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, gradska uprava Trsta, Zemaljski odbor istarski (Giunta Provinciale dell’Istria), ministarstvo i Komisija za istraživanje i konzervaciju spomenika. Nije uspio objelodaniti rezultate toga rada, i ne zna se gdje su pohranjeni rukopisi. Bili su ostavljeni Zemaljskom odboru i dostupni još B. Benussiju, koji je objavio njihov sažeti pregled u časopisu Archeografo Triestino (1927–28., 14). Rezultate iskapanja na području Istre objavljivao je i u časopisu AMSI, od čega je najznačajniji Volume unico, Nesazio – Pola (AMSI, 1905., 22).

LIT.: S. Dellantonia, Alberto Puschi: Archeologo e direttore del Museo Civico di antichità di Trieste, AMSI, 1998, 46.

K. Mihovilić