Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Ramsarska konvencija, ugovor potpisan na razini vlada 2.II.1971. u Ramsaru (Iran) o vlažnim staništima koja su važna u međunar. razmjerima, napose kao habitati vodenih ptica. R. k. dijeli vlažna staništa na močvare, plitke bare, tresetišta ili vode, prirodne ili umjetno nastale, stalne ili povremene, sa stajaćom ili tekućom vodom, koja je slatka ili slana, uključujući i područja morske vode dubina koje za oseke ne prelazi šest metara. Potpisnice su se obvezale da će donijeti odgovarajuće odluke za očuvanje vlažnih staništa te da će odrediti područja koja su pogodna za uključenje u Popis vlažnih staništa od međunarodne važnosti. Primjer je takvoga uvrštenoga staništa u Istri zaštićeni dio sečovljanskih solana.

R. Turk