Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Ravennski egzarhat, područje biz. vlasti u Italiji u ranom sr. vijeku. Poznat je i pod nazivom Italski egzarhat. Osnovan je u drugoj pol. VI. st., vjerojatno za cara Mauricija (582–602), kad je Bizantsko Carstvo bilo ugroženo na gotovo svim granicama. Prisiljen na aktivnu obranu same državne jezgre, car se opredijelio za defenzivu u udaljenim zap. pokrajinama. Osnovna je namjera bila osposobiti Italiju (u kojoj su → Langobardi napadali biz. posjed) i Afriku za obranu vlastitim snagama. Učinkovita obrana tih pokrajina zahtijevala je da njihovi upravitelji budu prije svega vojskovođe, pa su one povjerene vojnim zapovjednicima s naslovom egzarha, te se otad nazivaju egzarhatima (R. i Kartaški egzarhat). Posjedničko stanovništvo, koje je i najviše bilo motivirano, aktivno je uključeno u obranu egzarhata, jer je novi ustroj uz posjedovanje zemlje vezao obvezu vojne službe. Tako je uprava tih dviju pokrajina postupno militarizirana, a upravitelj je postao vrhovni civilni i vojni poglavar u jednoj osobi. Nekadašnje su italske provincije pretvorene u vojvodstva (dukate) kojima su upravljali duksi, podređeni egzarhu u Ravenni. Osnivanjem dvaju egzarhata započelo je razdoblje militarizacije uprave Bizantskog Carstva i oni će poslužiti kao uzor pri kasnijem ustroju temata. R. e. obuhvaćao je Mletački, Pentapolski (Petograđe, od Riminija do Ancone), Rimski, Napuljski, Apulijski i Kalabrijski dukat te Istru (jedno vrijeme podređenu mlet. duksu) i Ravennsku oblast, a možda kraće i Dalmaciju. Istrom je upravljao → magister militum, podređen ugl. izravno egzarhu. Egzarhat je s vremenom gubio dio po dio svoga teritorija, sve do konačne propasti, kad ga je zauzećem Ravenne o. 751. srušio langobardski kralj Aistulf. Uzrok tomu je i duboka kriza Carstva, koje nije bilo u mogućnosti aktivnije djelovati na Jadranu i pružiti mu značajniju pomoć.

LIT.: G. Ostrogorski, Ravenski egzarhat i postanak vizantijskih tema, u: isti, Iz vizantijske istorije, istoriografije i prosopografije, Beograd 1970; J. Ferluga, L’esarcato i L’organizzazione militare dell’esarcato, u: Storia di Ravenna, II, 1, Ravenna 1991; L. Margetić, Egzarhat, u: Antika i srednji vijek, Zagreb 1995.

M. Levak