Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Ressel, Josip (Josef), izumitelj i šumar (Chrudim, Češka, 29.VI.1793 – Ljubljana, 9.X.1857). Nakon gimnazije u Linzu 1809. započeo je topnički studij u Češkim Budějovicama. Potom je od 1812. u Beču studirao tehn. predmete, ekonomiju, medicinu i završio šumarstvo. God. 1817. bio je postavljen za šumara u Pleterju (Slovenija), a potom je 1821–36. službovao u Trstu, Motovunu i Ljubljani. Od 1836. bio je u službi ratne mornarice u Veneciji i Trstu. Prvi nacrt brodskoga vijka napravio je 1812., a potom je izvodio pokuse s čamcem na vijak na Mirni, Krki, Ljubljanici i u Trstu, gdje je 1827. stekao patent za brodski vijak. God. 1829. po Tršćanskom zaljevu zaplovila je Civetta, prvi parobrod s pogonom na vijak. Ostavio je tridesetak izuma na različitim područjima tehnike. Izradio je nacrte za regulaciju rijeke Mirne i delte Neretve (1831), za pošumljivanje istarskoga (1842) i tršćansko-goričkoga krša te napisao rasprave o izvoznoj carini, o osnivanju vinogradarske zadruge za Istru (1842), o sanaciji austr. financija i dvije knjige iz geodezije. Za austr. ratnu mornaricu bila je najvažnija njegova služba intendanta za prijam i uzgoj drva za brodove

J. Orbanić, R.


Josip RESSEL