Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Restauratorska radionica u Vodnjanu, podružnica Hrvatskoga restauratorskog zavoda, koja je započela s radom 1988. kao dio ondašnjega zagrebačkoga Zavoda za restauriranje umjetnina. Uz potporu lokalne zajednice za radne prostore radionice preuređen je prostran i zapušten interijer crkve sv. Marije Traverse. U prvih nekoliko godina djelatnici Zavoda sa suradnicima izvodili su tijekom ljetnih mjeseci konzervatorsko-restauratorske radove na bogatom umj. inventaru Istre, ponajprije na slikama i polikromiranim drvenim skulpturama (najugroženije slike i skulpture iz župne zbirke u Vodnjanu, oltarne slike iz Svetoga Petra u Šumi, gl. oltar crkve Majke Božje na Placu iz Gračišća, slike iz Zavičajnoga muzeja u Rovinju). Od 1995. u prostorima nekadašnjega župnoga dvora u Juršićima neprekidno radi stalna restauratorska radionica, koja je 1997. ušla u mrežu regionalnih radionica novoosnovanoga Hrvatskoga restauratorskog zavoda. Djeluje na području Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture RH u Puli i ima specijalizirane radionice za restauraciju slika na tkanim i drvenim podlogama te polikromiranih drvenih skulptura.

LIT.: Restauratorska radionica Vodnjan (katalog izložbe), Vodnjan 1988.

V. Bralić