Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Rim, naselje i arheol. lokalitet kraj Roča (45°23′N; 14°3′E; 209 m nadm. vis.); 26 st. (2001), poljodjelstvo i stočarstvo. U rim. doba bilo je veće naselje starosjedilačkog stanovništva, ispod prapov. gradine i srednjovj. kaštela Roč. Pronađeni su brojni rim. kameni spomenici, natpisi i reljefi iz I. i II.st., uzidani u kućama i stajama na širem prostoru ispod Roča. Zabilježeno je i postojanje kasnoant. nekropole, čiji su brojni grobovi bili sazdani od ant. spolija. Na zemljištu Sv. Maura provedena su 1979–80. arheol. istraživanja (→ Branko Marušić), koja su pokazala postojanje dviju kasnoantičkih građevina (IV–V.st.), jedne stambene kuće pravokutnog tlocrta, te dio velikog skladišta (horreum) jakih temelja i debelih zidova. Ostatci crkve sv. Maura iz VI.st. nisu pronađeni, iako nema sumnje da je bila na tom području. Pronađeni su tragovi mozaičkog poda te biz. crkve, u sklopu koje je poč. XX.st. bio pronađen natpis, danas izgubljen, koji je spominjao titulara crkve, ali i tergestinskog biskupa Frugifera (sjev. Istra tada je pripadala tergestinskoj, tj. tršćanskoj biskupiji). Napuštanjem tog naselja oko 600. godine područje je pretvoreno u ranosrednjovj. groblje, a nekoliko stoljeća poslije crkva je bila obnovljena kada su novodoseljeni stanovnici primili kršćanstvo.

LIT.: B. Marušić, Arheološko istraživanje u Rimu kod Roča, Buzetski zbornik, 1981, 5.

R. Matijašić