Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Rukavina, Aleksandar, kipar i slikar (Zagreb, 2.III.1934 – Sežana, 16.IX.1985). Studij kiparstva završio 1958. na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti (G. Antunac, V. Rukljača i V. Radauš). Bio je suradnik Majstorske radionice V. Radauša (1959–62). God. 1960–61. sudjelovao na izložbama »15 mladih«. Njegova figurativna i apstraktna skulptura, pretežito komornoga karaktera, obilježena je sažimanjem oblika, artikuliranim volumenima i traženjem izražajnosti u obliku i materijalu. Kontrastirao je obrađenu i »sirovu« površinu materijala, ponajčešće kamena i drva. Izlagao je u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Beogradu, Puli, Bujama i Grožnjanu. Od 1962. do 1969. u Bujama je radio kao nastavnik lik. odgoja u osnovnoj školi i u gimnaziji, a od 1971. živi i radi u Brtonigli. U Grožnjanu je 1964. inicirao likovnu koloniju te revitalizaciju mjesta kao »grada umjetnika«. Izradio je i niz reljefnih kompozicija za arhit. prostore te spomen-biste u Oprtlju, Bujama i Novigradu. Od monumentalnih plastika ističu se Istarska žena (1964) u Bujama te spomenici palim borcima u Novoj Vasi (1975), Juricanima (1978), Plovaniji (1981) i Kućibregu (1984). Također je slikao akvarele i ulja na platnu s istar. motivima. Od 1989. u Brtonigli djeluje Memorijalna galerija A. Rukavina.

LIT.: J. Baldani, Aleksandar Rukavina, Umag 1987.

J. Ziherl


Aleksandar RUKAVINA, spomenik palim borcima na Plovaniji