Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Bazzani, mlet. obitelj graditelja orgulja iz XIX.st. Giacomo je na poč. XIX.st. nastavio tradiciju izradbe orgulja Petra Nakića, Gaetana Callida i njegovih sinova, ali su tradicionalne oznake orgulja novomletačko-dalmatinske škole postupno zamjenjivali lombardijskim utjecajima. On, njegovi sinovi Alessandro i Pietro, te nećaci Giacomo ml. i Pietro ml., radili su po Istri, Hrv. primorju i Dalmaciji, pregrađujući stare orgulje i gradeći nove. Tvrtka je prestala djelovati na poč. XX.st.

LIT.: G. Radole, L’arte organaria in Istria, Bologna 1969.

R. Matijašić