Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Salvija Postuma (lat. Salvia Postuma), naručiteljica gradnje Slavoluka Sergijevaca u Puli (?, druga pol. I.st. pr. Kr. – ?, prva pol. I. st.). Rodom je bila iz viteške obitelji Salvija, za koju se drži da je podrijetlom bila iz sr. Italije. Udana u obitelj pulskih Sergijevaca, bila je vjerojatno žena Lucija Sergija Lepida, te je njemu u čast dala izgraditi Slavoluk na grad. vratima kojima se izlazilo iz grada prema istoku i jugoistoku. O pulskim Sergijevcima iz rim. doba zna se ugl. po natpisima na Slavoluku, gdje se spominju Gnej Sergije, njegov brat Lucije Sergije i Lucije Sergije Lepid, sin toga posljednjega. Sva su trojica obnašali visoke dužnosti u grad. upravi (edili, duoviri, kvinkvenali), a Lepid je bio i časnik u XXIX. legiji. S. P. dala je Slavoluk izgraditi po projektu koji je odisao helenističkim utjecajima, a vjerojatno su i majstori klesari pripadali kakvoj putujućoj radionici koja se oblikovala na području ist. Sredozemlja. Slavoluk je bio naslonjen na grad. vrata s unutrašnje strane, tako da s istoka nije bio vidljiv. Na vrhu su stajali kipovi triju muških pripadnika obitelji Sergija. Na dva je mjesta Salvija natpisom naglasila da je spomenik dala izgraditi vlastitim novcem (de sua pecunia).

LIT.: K. Jurkić-Džin, Helenistički utjecaj na oblikovanje i dekoraciju slavoluka Sergijevaca u Puli, Jadranski zbornik, 1990–91, 14.

R. Matijašić