Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Beautemps-Beaupré, Charles François, hidrograf i kartograf (Neuville-au-Port, Marne, 6.VIII.1766 – Pariz, 16.III.1854). Hidrografskim inženjerom Hidrografskog instituta Mornarice u Parizu imenovan je 1785. Usavršio je metodu izradbe pomorskih karata astron. i geodetskim opažanjem, te je koordinate točaka određivao novom računskom metodom. U Napoleonovoj je službi mjerio 1799–1805. područje ušća Rajne radi planiranja izgradnje ratne luke. Uz pomoć inž. Daussyja na brodu Tizian provodio je 1806. mjerenje obale i luka Jadranskoga mora. Tako je nastao rukopisni pomorski atlas Reconnaissance hydrographique des ports du Royaume d’Italie..., koji su kartografski oblikovali tal. kartografi Birasco i Ekerlin (17 listova, od kojih 15 pomorskih planova i karata i dvije vedute, od Pirana do Splita). God. 1807. napisao je izvješće (65 str. rukopisa) s podrobnim opisom svake luke prikazane u atlasu. Atlas i izvješće čuvaju se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Na temelju njegovih mjerenja izrađena je 1807. i tzv. Napoleonova karta Dalmacije (Archives des cartes du Ministere de la guerre, Dépôt de la guerre). Poslije je radio na izmjeri njem. i franc. obale. Utemeljio je načela precizne hidrografije i u praksi primijenio geometrijska pravila perspektive. Objavio je zbirke od nekoliko stotina pom. karata pod naslovom Pilote Français i Nouveau Neptune. Umirovljen je 1848.

LIT.: M. Kozličić, Risultati delle ricerche sull’Istria del 1806 del Beautemps-Beaupré, ACRS, 1995, 25.

R.


BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, plan Verude iz rukopisnoga pomorskog atlasa Reconnaissance hydrographique des ports du Royaume d’Italie..., Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica