Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), polit. organizacija mladih komunista. Osnovan je 1919. u Zagrebu. Sljedeće je godine zabranjen, pa djeluje ilegalno. Nakon reorganizacije 1937., proširio je svoju djelatnost, te je neposredno prije poč. rata u Jugoslaviji imao oko 30000 članova. Osnivanjem Ujedinjenoga saveza antifašističke omladine Jugoslavije (→ Ujedinjeni savez antifašističke omladine Hrvatske) 1942., SKOJ postaje borbena jezgra nove organizacije. Taj je savez 1946. preimenovan u Narodnu omladinu Jugoslavije, a SKOJ je sjedinivši se s tom organizacijom 1948. prestao postojati. Stvaranje SKOJ-a u Istri tijekom II. svj. rata djelo je članova KP Hrvatske koji organiziraju mladež i uključuju je u → Narodnooslobodilački pokret. Do začetka organizacije dolazi u proljeće 1943., kad u Istru stižu prvi aktivisti SKOJ-a. Unatoč njem. ofenzivi do kraja godine u Istri već djeluje 27 skojevaca i 537 članova USAOH-a, održani su prvi tečajevi, ustrojeno je Povjerenstvo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Istru i održana Prva Oblasna konferencija SKOJ-a za Istru (29.XII.1943). Uskoro se osnivaju tri okružna komiteta SKOJ-a (Pula, Buzet, Pazin), a 26.II.1944. Oblasni komitet SKOJ-a za Istru i Hrvatsko primorje. Članovi jačaju organizaciju, organiziraju tečajeve i savjetovanja te pripremaju sazivanje Oblasne konferencije USAOH-a. Uz Oblasni komitet SKOJ-a za Istru u srpnju 1944. djeluju i četiri okružna komiteta (Pula, Pazin, Buzet, Rijeka) s 25 članova, 15 kotarskih komiteta s 95 članova, 8 općinskih komiteta s 341 članom te 314 skojevskih grupa s 1775 članova. Članovi djeluju u NOO-ima, sudjeluju u prikupljanju narodne pomoći, u radnim četama i brigadama, u prosvjetnom i kult. radu. Vojna situacija znatno je otežavala rad, pa se od jeseni 1944. rukovodstva SKOJ-a i USAOH-a nalaze u Gorskom kotaru. U Istri se i dalje održavaju tečajevi, prikuplja pomoć za partiz. postrojbe i širi promidžbena djelatnost. Organizacija SKOJ-a u istar. postrojbama krajem ožujka 1945. broji 53 skojevska aktiva s 388 članova.

LIT.: D. Mandić, Prilog istraživanju razvoja SKOJ-a i USAOH-a 1943–1945, Dometi, 1986, 7–8–9; H. Buršić, Pregled razvoja SKOJ-a i USAOH-a u Istri od 1941. do 1945., Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj 1941–1948., Zagreb 1972.

D. Mandić, R.