Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Beer, Alois, umjetnički fotograf (Budimpešta, 4.VI.1840 – Klagenfurt, 19.XII.1916). Fotografski obrt izučio je u Beču, potom je djelovao u Klagenfurtu kao atelijerski fotograf. Potkraj 1880-ih otkriva novi fotografski žanr – pomorsku fotografiju, što ga je vezalo uz Pulu kao glavnu ratnu luku Austro-Ugarske Monarhije. God. 1896. dodijeljen mu je naslov »Carskoga i kraljevskoga mornaričkog fotografa«, što mu je omogućilo snimanja puljske ratne luke i brodova, Pomorskog arsenala i brodogradilišta, manevara flote, porinuća brodova, prizora iz života mornarâ i dr. U njegovu Katalogu pejzaža i slika gradova (1910) i u Dopunskome katalogu (1914) navedeno je oko 1380 motiva iz Pule, među kojima prevladavaju mornarički sadržaji, ali ima i gradskih motiva. Mnoge su mu puljske fotografije objavljene kao poštanske razglednice. Velik broj njegovih staklenih ploča s negativima čuva se u Austrijskom državnom arhivu i Ratnom arhivu u Beču.

LIT.: D. Kieninger, Alois Beer i pulska mornarička fotografija, u: katalog izložbe Carski i kraljevski mornarički fotograf Alois Beer (1840– 1916): pulske fotografije, Pula 2002.

B. Dobrić


Alois BEER, Tržnica u Puli