Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Selina, kamenolom smješten između naselja Selina i Červari, istočno od Sv. Lovreča, na cesti Baderna–Pula. Kamen koji se vadi kredni je donjoaptski vapnenac poznat pod proizvođačkim nazivima Selina, Bale, Istarski žuti i dr. Slojevi koji se eksploatiraju stratigrafski su jednaki onima u kamenolomu → Kanfanar. Ukupna debljina slojeva iznosi 5,5m. Materijal se eksploatirao i u kamenolomima Lakovići, Vošteni i Tri jezerca, no danas je aktivna samo jedna lokacija kamenoloma Seline. Prema svojim fizičko-mehaničkim karakteristikama pripada najtvrđim varijetetima vapnenca (→ kamenolomi). U preradi se ugl. prerađuje piljenjem okomito na slojevitost. Ugrađen je u mnogim zgradama diljem Hrvatske (u sabornici Hrvatskoga sabora žljebasto tokareni stupovi visine 4,5m izrađeni iz monolita, robna kuća Domus u Rijeci, zgrade Jadrošpeda i Jadroagenta u Rijeci) i u inozemstvu (Kijevska željeznička postaja u Moskvi, hotel Slavenskaja u Moskvi, podzemna željeznička postaja Charlotte u Bruxellesu). Kamenolom djeluje u sastavu tvrtke → Kamen d. d. iz Pazina.

I. Cotman


SELINA, crkva sv. Lucije