Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Sema, Antonio, učitelj i antifašist (Strunjan, 23. XI. 1888 – Piran, 31. XII. 1945). Sin kolona; završio je učiteljsku školu radeći kao ribar i radnik. Pristupio je socijalist. pokretu, zauzimajući se posebice za seljačka pitanja u Istri. Borio se protiv korupcije činovnika, koji su prije bili povezani s Habsburškom Monarhijom, a poslije s faš. skvadrizmom. Progoni protiv njega započeli su već 1919., pa se morao izdržavati privatno poučavajući, pri čem je nastojao pobuditi ljubav prema učenju i znanju. U tal. komun. partiju (PCI) upisao se 1939. Odmah nakon rata sukobio se s jugosl. i slov. komunistima, jer je namjeravao nastaviti kontakte s tal. komun. partijom. Tal. gimnazija u Piranu dobila je 1992. njegovo ime.

S. Lusa