Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Semić, naselje 2km sjeverno od Lupoglava (45°22′N; 14°7′E; 540m nadm. vis.); 99st. (2001), općina Lupoglav. Smjestio se na prisojnim padinama Ćićarije, iznad prolaza koji se sa sjevera spušta u dolinu Boljunščice (županijska cesta Lanišće–Lupoglav). Stanovnici se bave stočarstvom i ratarstvom. Prvi se put spominje 1327. pod imenom Stinich ili Simich, a pripadalo je feudalnoj gospoštiji Črni grad (Schwarzenburg). God. 1373. javlja su u obliku Zemitz, a 1409. Semiczz, od kada čini dio Lupoglavske gospoštije. Više su ga puta napadali Osmanlije u svojim prodorima (1471., 1482., 1511). Nakon pada Klisa u turske ruke mnogobrojne su izbjeglice iz Dalmacije naseljene u Semić i okolna sela Lupoglavske gospoštije. Kapelanijska crkva sv. Lovre, sa zvonikom na pročelju, podignuta je u drugoj pol. XVIII.st., možda na mjestu stare koja je bila posvećena Sv. Trojstvu (spominje se 1650). Oko crkve je mjesno groblje.

LIT.: J. Šiklić, Crkve na području župe Dolenja Vas, Zbornik Općine Lupoglav, Lupoglav 2001.

R. Matijašić


SEMIĆ, crkva sv. Lovre