Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Skočilić, Josip-Joža, antifašist (Bribir, 18.X.1915 – Zagreb, 19.II.2001). Osnovnu školu završio je u Bribiru, a građ. školu s malom maturom u Novome Vinodolskome. Bio je poštanski službenik u više mjesta, a od 1937. do 1941. u Zagrebu. Na njegovo antifaš. opredjeljenje u rodnome je Bribiru utjecao Tomo Strižić, poznati revolucionar toga kraja. Znatnu je polit. djelatnost pokazao za službovanja u Zagrebu. God. 1938. postao je tajnikom Udruženja PTT službenika, koje je bilo pod utjecajem KPH. Prikupljao je »crvenu pomoć«. Članom KPH postao 1941. te je poslan u Bribirsku partizansku četu. Tijekom NOB-a obavljao važne polit. dužnosti. U studenome 1942. bio je polit. komesar XIV. primorsko-goranske brigade, a do kolovoza 1943. i pomoćnik polit. komesara XIII. primorsko-goranske divizije. Sudjelovao je u mnogim bitkama u Lici, Gorskome kotaru, Hrvatskome primorju i Istri. Nakon kapitulacije Italije, po zapovijedi Glavnoga štaba NOV-a Hrvatske, došao je 23. IX. 1943. u Pazin, gdje je osnovao Operativni štab za Istru. Bio je polit. komesar, a Savo Vukelić zapovjednik. U Istri je tada bilo gotovo 10000 ustanika. Nakon njem. listopadske ofenzive ponovno se osnivaju partizanske čete, bataljuni, brigade i 43. istarska divizija, čiji je polit. komesar bio S. Divizija je bila u sastavu XI. korpusa NOVJ i borila se do kraja rata u svibnju 1945. Nakon toga bio je na visokim vojnim dužnostima, a umirovljen je 1965. u činu general potpukovnika. Narodnim herojem proglašen 1953.

LIT.: S. Magdić, Narodni heroji Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, Zagreb 1981.

H. Buršić