Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Slavnik, planina između Podgorskoga Krasa i Matarske doline, s istoimenim vrhom (1028 m). Na dijelu je Ćićarije koji se u dinarskom smjeru (sjeverozapad–jugoistok) nastavlja prema jugoistoku. Građena je od krednog i paleocenskog vapnenca (krš). Vrh je travnat, dok je sjev. padina, koja se spušta prema naseljima Skadanščini i Materiji, gotovo do vrha obrasla bukovom šumom. Južna padina iznad naselja Podgorja obrasla je degradiranom submediteranskom šumom hrasta medunca i crnoga graba, koja pod vrhom prelazi u bukovu šumu. Pri samom je vrhu planinarska kuća. S. je važna panoramska točka na Slovenskom planinarskom putu i na Europskom pješačkom putu E6.

M. Požeš