Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Slovenski Jadran, tjednik koji je izlazio u Kopru 1952–63. Sljednik je Istrskega tednika (Kopar 1950–52). Tiskala ga je tiskara Jadran, u nakladi od 5500 komada. Odgovorni urednici bili su: Milko Štolfa (1952–54), Ivan Renko (1955–56), Stane Škrabar (1956–58) i Rastko Bradaškija (1958–63). Urednička politika i sadržaj bili su mu najprije određeni razdobljem Zone B i njezina priključenja Jugoslaviji, a potom razdobljem uspostavljanja socijalist. uređenja. Donosio je obilje podataka o lokalnim događajima u gospodarstvu i društv. životu (otvaranje novih tvornica, škola, društava i sl.). Od 1955. na jednoj stranici ima rubriku Barčica, namijenjenu mladima. Nakon spajanja koparskoga i goričkoga područja ujedinjen je s → Primorskim novicama (Nova Gorica 1947–63).

LIT.: B. Marušič, Povojni slovenski tisk, Zbornik Primorske – 50 let, Koper 1997.

D. Ivančič