Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Smokvina, Jakov, slikar (Rijeka, 7.VIII.1903 – Volosko, 16.I.1987). Studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu (1921–23) i Zagrebu (kod T. Krizmana). Studij je prekinuo i vratio se u Rijeku, gdje je predavao na Građevinskoj školi i vodio tečajeve za likovne amatere. Do 1937. slikao je u duhu impresionizma (motivi iz Praga, Beča, Pariza i Beograda), potom se približio fovizmu i ekspresionizmu. Nakon kraće faze obilježene utjecajem kubizma, sred. 1950-ih počeo je slikati apstraktno. Samostalno je izlagao u Rijeci (1956) i Beogradu (1962), a retrospektivna mu je izložba priređena u Opatiji 1988.

LIT.: V. Ekl, Slikar Jakov Smokvina, Istra, 1984, 4–5.

B. Valušek