Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Sočerga, naselje na krajnjem jugoist. dijelu Koparskih brda (45°28′N; 13°54′E; 300m nadm. vis.); 64 st. (2002), smješteno kraj ceste Kopar–Buzet, općina Kopar. Čine ju dvije skupine kuća smještenih na prijevoju između Sočerske udoline na sjeveru i gornjeg toka Bračanskog potoka na jugu. U naselju je župna crkva sv. Eufemije i sv. Justa (1906). Nad naseljem na uzvisini Gradec odlično je sačuvan opkop prapov. gradine te grobljanska crkva sv. Kvirika (spominje se 1579). God. 1356. bila je feud Isacca Turinija iz Čedada, potkraj XIV.st. koparskih Sabinija, a 1420. pripala je Mlečanima kao najnaseljeniji dio gospoštije Pietrapelosa (Kostel). U habsburško doba pripadala je buzetskomu kotaru te u tal. doba općini Buzet. Južno su naselja Olika Pisari, Šeki, Maršiči s Mlinima, a sjeverno Lukini. Kraj ulaza u Sočergu, na mjestu nekadašnje kovačnice (batifer), danas su gostionica i zgrada zadružnoga doma; 3 km jugoistočno od naselja međunarodni je granični prijelaz Sočerga–Požane.

M. Požeš, R.


SOČERGA, crkva sv. Eufemije i sv. Justa