Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Soklič, Jakob, svećenik (Bled, 7. V. 1893 – Slovenj Gradec, 21. XII. 1972). Bogoslovno školovanje završio je u Ljubljani i Gorici, a za svećenika je zaređen 1917. Službovao je 1918–28. u Brkinima, Škednju i Klancu kraj Kozine. Potom su ga faš. vlasti protjerale u Kraljevinu SHS. Službovao je u Ptuju i Slovenj Gradecu. Objavio je uspomene izgnanoga slov. svećenika (Istra kliče..., 1928), u kojima opisuje progone slov. svećenika i učitelja u istar. i tršćanskim selima te sukobe s koparskim i tršćanskim fašistima. Osjećajno prikazuje seosko stanovništvo, njegovo nepoznavanje jezika, privrženost slov. svećenstvu. Bavio se poviješću i poviješću umjetnosti. Prikupio je zbirku etnografskih, arheol. i pov. predmeta i umj. djela iz šire okolice Slovenj Gradeca, jezgru Sokličeva muzeja otvorenoga u župnom domu.

J. Čebron