Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Solitro, Vicko (Vincenzo), novinar, književnik i historiograf (Split, 1820 – Split, 1878). Zajedno s bratom blizancem Giuliom djetinjstvo je proveo u Splitu, a zatim se upisao na Sveučilište u Padovi, gdje je diplomirao pravo. Njegovo gl. djelo Documenti storici sull’Istria e sulla Dalmazia (1844) nastalo je na temelju istraživanja u Arhivu Frari u Veneciji. Nakon što je sudjelovao u protuaustr. nemirima u Veneciji 1848., prognan je u Marseille, zatim je gimnazijski profesor u Torinu, a onda i školski inspektor novostvorene Kraljevine Italije. Želeći širiti kulturu među seljaštvom poticao je otvaranje općinskih knjižnica, seoskih škola te večernjih škola za odrasle.

LIT.: D. Salvi, Una famiglia di patrioti. I Solitro di Spalato, La Rivista Dalmatica (Roma), 1964, 1; I. Tacconi, Contributo della Dalmazia alla vita e alla cultura italiana, Atti e Memorie della Società Dalmata di Storia Patria, Roma 1966; F. Semi, Istria e Dalmazia: uomini e tempi, I, Udine 1991.

S. Bertoša