Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Splošna plovba d. o. o. Portorož, brodarsko poduzeće sa sjedištem u Portorožu, utemeljeno 22.X.1954. kao Splošna plovba Koper (SPK). Radi obnove obalne plovidbe na sjeveroist. Jadranu u Piranu je 1947. bilo osnovano poduzeće Agmarit (Agenzia Marittima), s motornim jedrenjacima Labor, Nanos, Devin, Plavje i Šmarje, ukupne nosivosti 600t. Iz Agmarita je 1954. nastalo poduzeće Val, iste godine preimenovano u Slovenija-linije, koje su kupile brodove Sirob (Martin Krpan), Rog i Gorenjska, a bile su likvidirane 30.XII.1954. Novoosnovana SPK preuzela je imovinu i djelatnost prethodnih poduzeća, a nakon decentralizacije jugosl. trgovačke mornarice 1955. i šest brodova Jugolinije. Sjedište poduzeća preseljeno je 1956. iz Kopra u Piran. Potkraj 1957. imala je 11 brodova za dugu i 13 za obalnu plovidbu. Od 1956. do 1961. u Splošnu plovbu Piran bila je uključena i → Ladjedelnica Piran. Za obalnu plovidbu skrbilo je poduzeće (od 1959. pogon) Obalna plovba. Flota je modernizirana, djelatnost je proširena na svjetska pom. tržišta, a uvedene su nove linije (1964. zap. Afrika, put oko svijeta i juž. Pacifik; 1974. Sredozemlje–Srednja Amerika; 1980. Japan–Indija–Japan). Zbog svj. naftne krize 1973. zapala je u poteškoće, a rješenje je bilo u uvođenju novih linija. Sjedište je 1979. preseljeno u Portorož. God. 1981. u Monroviji (Liberija) utemeljila je društvo Genshipping Corporation. Nakon raspada jugosl. tržišta 1991. preusmjerila se s linijskoga ponajviše na trampersko poslovanje. Republika Slovenija postala je 1995. jedinim vlasnikom poduzeća te ga je preoblikovala u društvo s ograničenom odgovornošću (Splošna plovba d.o.o. Portorož). Unatoč povremenim kriznim situacijama u svj. pomorstvu, posluje stabilno i osuvremenjuje flotu. Na dan 31.XII.2003. imala je 15 brodova u slobodnoj plovidbi i linijskoj djelatnosti na azijskom tržištu, ukupne nosivosti 477000t te zapošljavala 555 djelatnika, od toga 69 u upravi.

LIT.: O. Janša Zorn, Razvoj slovenskega pomorskega prometa po drugi svetovni vojni, Annales, Anali koprskega Primorja in bližnjih pokrajin, 1992, 2; N. Terčon, Pomorski promet, Zbornik Primorske – 50 let, Koper 1997.

N. Terčon


SPLOŠNA PLOVBA D. O. O. PORTOROŽ, brod Lucija