Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Stopedesetčetvrta brigada Hrvatske vojske, postrojba utemeljena 1.XII.1991. u Pazinu, gdje je preuzela tamošnju vojarnu. Popunjavala se vojnicima iz Pazina, Poreča, Umaga i Buzeta. Opremanje i obuka trajali su do travnja 1992., kad je angažirana u zoni ratnih djelovanja u Kosinju kraj Gospića. Pojedine bojne bile su naizmjenično angažirane 1992–95. na području Ramljana, Perušića i Drenova Klanca. Brigada je u cijelosti sudjelovala u vojno-redarstvenoj akciji »Oluja« od 2. VIII. 1995. U njoj je poginuo Stipan Liović. Poslije toga prešla je na mirnodopske aktivnosti. Zapovjednici su bili Ivan Mužina, Milorad Alić, Dragutin Dika, Ivica Devčić i Mirko Vuković.

R.